top of page

CAS Testi (Cognitive Assessment System)

1- CAS Testi Nedir?

CAS Testi, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiş olan bir testtir.


2- Ne Amaçla Kullanılır?

CAS Testi, 5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir.


Bireyin dikkat ve öğrenme düzeyi, dürtü kontrol ve planlama becerileri, zihin potansiyeli gibi birçok alanı değerlendirme adına CAS uygulanabilir.


• Üstün Zekâlıların Tespiti

• Öğrenme Güçlüğünün Değerlendirilmesi

• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin Değerlendirilmesi

• Zihinsel Engeli Olan Çocukların Değerlendirilmesi

• Planlama Problemleri Olan Çocukların Belirlenmesi


Yukarıdaki maddelerle alakalı konularda bilişsel bir değerlendirme yapmak için kullanılmaktadır.


3- Nasıl Uygulanmaktadır?

CAS Testi bireysel olarak uygulanır. Testi uygulayacak olan uzman ve çocuğun teste uygun bir odada bireysel olarak yürüttüğü bir çalışmayı gerektirir. Genellikle 90 dakika sürmektedir.


4- Hangi Yaş Grubuna Uygulanmaktadır?

5-17 yaş grubunda yer alan bireylere uygulanmaktadır. 5-7 yaş ve 8-17 yaş olmak üzere iki farklı uygulama formuna ayrılmıştır. Okula başlama yaşı gelmiş çocuklara uygulanabilecek ölçekler içerisinde en kapsamlı sonuç veren testtir.


5- Neden CAS Testi? İlkokula Başlamadan Önce ve İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) Düzeyinde CAS Testinin Önemi

CAS testi, geleneksel zekâ testlerinden farklı olarak çocuğu bilişsel olarak da değerlendirdiğinden, ilköğretime (ilkokul-ortaokul) giden ve ilkokul öncesi çocukların;

• ilkokula hazır bulunuşluk düzeylerini,

• öğrenme becerilerindeki güçlü ve zayıf yanlarını,

• dikkat, planlama, işlem hızı, zamanı etkili kullanma vb. alanlarda ne durumda olduğunu

ortaya koyduktan sonra çocuğun düşük performans gösterdiği alanların nasıl güçlendirileceğini değerlendirmemize olanak tanıdığından dolayı çok büyük önem taşımaktadır.

6- CAS Testinden Sonra Ne Yapılır?

CAS testi sonucuna göre çocuğun öğrenme becerilerindeki hangi alanları zayıf ise bu alanları güçlendirebilmek için çocuğa özel olarak hazırlanmış olan YBT-PASS BİLİŞSEL MÜDAHALE PROGRAMI uygulanır.


Çocuk her hafta ortalama 50 dakika olacak şekilde en az 6 ay boyunca kendisine özel olarak hazırlanmış olan bu bilişsel müdahale programı kapsamında bir uzman ile çalışarak akademik yönden desteklenir ve güçlendirilmesi gereken bilişsel alanları için bir çalışma programına girer.


Ezgi Koç

Psikolojik Danışman

Comments


bottom of page