top of page

Çalışma Sistemimiz

 

Gizlilik İlkesi:

 • Merkezimizde Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinde gizlilik ilkesi esastır. Tutulan tüm kayıt ve raporlar, yapılan tüm görüşmeler mesleki etik açısından danışan ve danışman arasında gizli kalmaktadır. Ancak yasal zorunluluklar ve hayati tehlike durumlarında adli makamlara kişilik hakları korunarak gerekli düzeyde bilgi verilir.

 • Danışanın bilgisi ve onayı olmadan hakkındaki bilgiler hiçbir kurum ya da kişi ile paylaşılmaz.

 • Bireysel farklılıklara saygı gösterilir. Danışanlar arasında; din, ırk, cinsiyet ve anlayış bakımından ayrımcılık yapılmaz.

 • Başka bir uzmanlık alanına (psikiyatri, nöroloji) gereksinim duyulduğunda danışan ve aile bilgilendirilerek yönlendirme yapılır.

 

Randevu:

 • Ofisimizin (554) 194 85 00 ve (216) 356 28 13 numaralı telefonlarını arayarak randevu alabilirsiniz.

 • İlk randevular için cep telefonundan hatırlatma mesajı gönderilir. Sonraki randevularda hatırlatma mesajı gönderilmez. Randevuların danışanlar tarafından takip edilmesi önerilir.

 • Randevulara zamanında gelinmesi alınan hizmetten en etkili şekilde yararlanılmasını sağlayacaktır. Diğer danışanları bekletmemek için görüşmelere zamanında başlanması ve bitirilmesi önemlidir. Danışandan kaynaklı gecikmelerde sizden sonraki danışanların hakları açısından süre telafisi yapılmamaktadır. Merkezimizden/terapistlerden kaynaklı gecikmeler seans süresine eklenir.

 • Randevuya geç kalınması durumunda haber verilmesini rica ederiz.

 • Randevu ertelemesi ya da iptalinin en geç bir gün önceden yapılması gerekmektedir. Anlık ya da haber verilmeden yapılan iptallerde o saat size ayrılmış olduğundan seans ücreti bir sonraki görüşmede talep edilir.

 

Süreç:

 • Görüşmeler standart olarak 50 (elli) dakikadır. Bazı özel durumlarda süre kısalabilir ya da uzayabilir. Sürenin değişimi durumunda ücret iadesi yapılmaz, ek ücret talep edilmez.

 • İlk görüşme ve anne-baba görüşmeleri de dahil olmak üzere tüm görüşmelerden seans ücreti alınır.

 • Standart seans uygulamaları harici WISC ve MOXO testleri için sadece test ücreti alınır.

 • Danışmanlık sürecine devam edilemeyecek olması ya da son verilmek istenmesi durumunda önceden yazılı / sözlü olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.

 • Başvuru formunda verilen bilgilerin (okul, telefon, e-posta) güncel olması ve değişiklik olduğunda bilgi verilmesi ulaşılabilirlik ve sizinle bilgi paylaşımı açısından önemlidir.

 • 0 – 12 yaş arası çocuklar için yapılan başvurularda aksi belirtilmedikçe ve özel bir durum söz konusu olmadıkça ilk görüşme anne ve baba ile yapılır, bu görüşmeye çocuk kabul edilmez. 12 yaş ve üzeri ergenler için yapılan başvurularda ilk görüşmeye zorunluluk olmamakla birlikte ergenin de katılması önerilir.

 • İlk görüşmede alınan bilgiler sorunu anlama, tespit etme ve sonrasında uygulanacak değerlendirme ve çözüm yöntemleri açısından önemlidir. İlk görüşme sonrasında tanımlanan soruna yönelik en uygun desteğin verilebilmesi açısından danışmanın gerekli gördüğü testler uygulanır. Tanıma ve değerlendirme görüşmelerinden sonra anne baba görüşmeye davet edilerek uygulanan testlerin ve yapılan çalışmaların sonuçları ve çözüm önerileri aktarılır. Bu görüşmenin sonucunda danışma / eğitim süreci hakkında bilgi verilir ve randevu programı oluşturulur.

bottom of page