top of page

            Testler

     Merkezimizde uzman ekibimiz tarafından gelişim testleri, dikkat, algı ve zeka testleri, projektif testler ile çeşitli ölçekler uygulanmaktadır.

Gelişim Testleri

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

 • Denver II Gelişim Testi

 • Peabody Resim Kelime Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHO)

 • Portage Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

 

Dikkat, Algı ve Zeka Testleri

 • CAS (Cognitive Assesment System - Bilişsel Değerlendirme Testi)

 • WISC IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

 • MOXO Dikkat Testi

 • Burdon Dikkat Testi

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

 • TILLS Yeni Nesil Öğrenme Güçlüğü Testi

 • Koppitz İnsan Çizimi Testi

 • Frostig Görsel Algı Testi

 

Projektif Testler

 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi

 • Aile Çiz Testi

 • Çocuklar için Algı Testi (CAT)

 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

 • Beier Cümle Tamamlama Testi (Çocuk ve Ergen Formları)

 

Ölçekler

 • Sınav Kaygısı Ölçeği

 • Aile Değerlendirme Ölçeği

 • Benlik Saygısı Ölçeği

 • Öğrenme Stilleri Testi

Kişilik Testleri

 • MMPI

Dil ve Konuşma Terapisi Testleri

 • Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)

 • Sesletim Sesbilgisi Testi (SST)

 • Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi (TODİL)

 • Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL)

 • Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

 • İVO - ODS (Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Testi)

 • GOBDÖ 2 - TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği)

bottom of page