Dosya_006.jpeg

Duygu ÇATALTAŞ SIPÇIKOĞLU

UMAY PD KURUCU 

PEDAGOG / PSİKOLOJİK DANIŞMAN

   İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (1995). Mezun olduktan itibaren özel bir danışmanlık merkezinde özel eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İki yıl özel bir ilköğretim okulunun rehberlik servisinde okul rehberliği yaparken aynı dönemde özel eğitim çalışmalarına devam etmiştir. 2000-2017 yılları arasında özel bir aile danışma merkezinde özel eğitim çalışmaları ile birlikte sağlıklı çocuk gelişim takibi ve anne baba danışmanlığı yapmıştır. 2018 Ocak ayında kendi ofisi olan UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

     Otizm, gelişimsel problemler, Down sendromu, zihinsel gerilikler, okula hazırlık, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri konularında çalışmakta, çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal-davranışsal sorunlara yönelik terapi çalışmaları ve bu çocukların ailelerine danışmanlık, oyun terapisi, anne babalara ve eğitimcilere yönelik seminer ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bireysel çalışmalarının yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları ile anne baba danışmanlığı yapmıştır. Klinik çalışmalarının yanı sıra alanda çalışan meslektaşlara çocukluk çağı ruhsal-davranışsal problemlerinin tanı ve sağaltımına yönelik süpervizörlük yapmaktadır.

    1999 Marmara depremi sonrasında yürütülen büyük ölçekli bir sosyal proje olan "Çocukların ruhsal-davranışsal sorunlarını sınıf içinde tanıma ve uygun sınıf içi müdahale teknikleri" projesinde asistan eğitimci olarak görev yapmıştır. Bu projenin devamı olarak kurulan PREP (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları) Derneği'nin 2019 - 2021 dönemi başkanlık görevini sürdürmektedir.

   2010 yılında Nobel Akademik Yayıncılık’tan Tarık Solmuş editörlüğünde yayınlanmış olan “Romantik İlişkiler, Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri” kitabında “Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile İçi İlişkiler” bölümünü yazmıştır. 2011 Aralık ayı içerisinde Profil Yayınları’ndan çıkmış "Çocukluktan Ergenliğe Cinsel Eğitim" isimli bir söyleşi kitabı bulunmaktadır.

    Çocuk ve ergenler için zeka, gelişim, dikkat ve öğrenme becerilerini ölçen testler ile projektif testler uygulamaktadır.

     Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Dr. Nevin Dölek),

     Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr. Serap Özer),

  Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyuncak, Rüyalar, Hastalıklar ve Terapötik Kartların Kullanımı (Dr. Nevin Dölek),

    Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık (ÇEPS) Programı uygulayıcı eğitimi (Dr. Atanur Akar)

  Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği uygulayıcı eğitimi - Dr. Özgül Polat eğitimlerini tamamlamıştır. 

     Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi Eğitimi (Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü)'ne devam etmektedir. 

  Çeşitli dergi ve gazetelerde çocuk ve ailelerin sorunlarına yönelik yazılar yazmakta ve televizyon programlarına katılmaktadır.

     “Çocuğum İçin” Projesi kapsamında kurulan Umay PD YouTube kanalında ebeveynlere yönelik eğitim videoları hazırlamakta, çocuklar için masallar ve belgesellerin danışmanlığını yapmaktadır.

Merve GÜNGÖR

KLİNİK PSİKOLOG

     Işık Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans, Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır.

     

     2014 yılında TPÖÇG de Reklam ve Sponsorluk biriminde yarım dönemlik bir çalışma yürütmüştür. Ayrıca, 2015 yılında Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV) daimi bir gönüllüsü olmuştur ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuklarla çeşitli etkinlikler yürütmüştür.

    

     Deneyimsel Oyun Terapisi,

     Türk Psikologlar Derneği onaylı WISC-IV,

     Dr. Nevin Dölek ile Yas Danışmanlığı Yöntem ve Teknikler,

     Dr. Nevin Dölek ile Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi,

     Psiko-onkoloji Derneği onaylı Psiko-onkoloji,

     Emdr Derneği onaylı 1. Düzey EMDR eğitimlerini tamamlamıştır.

    

     2019' da başlayan Satir Dönüşümsel Sistemik Çift ve Aile Terapisi Eğitimi'ne devam    etmektedir.

 

     Bir İnsan Çiz, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Frostig Görsel Algı Testi ve Metropolitan Okul Olgunluğu testlerini uygulamaktadır.

 

  UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Gözde Büyük

Gözde BÜYÜK

     PSİKOLOJİK DANIŞMAN

     Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (Tam Burslu) mezunudur. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans Programı’ndan yan dal sertifikası alarak mezun olmuştur.

    Lisans eğitimi sırasında 2 farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde staj yaparak özellikle otizm spektrum bozukluğuna sahip ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla deneyim elde etmiştir.

  3 farklı kolejin rehberlik ve psikolojik danışma biriminde gönüllü olarak çalışmış ve Kartal Kadın Danışma Merkezi’nde deneyim elde etme şansı bulmuştur. Şubat 2018’den bu yana UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

     Bilimsel araştırma yapmak ve alana katkı sağlamak adına çeşitli kongreler için makaleler hazırlamış ve bildiri sunumları gerçekleştirmiştir.

     Özel ilgi alanları Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi’dir.

     Objektif Çocuk Testleri  :

     Good Enough - Bir İnsan Çiz 

     Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

     Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 

     Frostig - 2  Görsel Algı Testi

     Porteus Labirent Testi

     Gesell Gelişim Figürleri Testi 

     Bender- Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

     Kent E-G-Y Testi

     Ankara Gelişim Tarama Envanteri- AGTE

     Frankfurter Dikkat Testi uygulayıcısıdır.

    Dr. Nevin DÖLEK önderliğinde verilen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyuncak, Rüyalar, Hastalıklar ve Terapötik Kartların Kullanımı eğitimini almıştır.

     Çocukların gelişim özelliklerine uygun hikayeler yazmaktadır.

Kamile_edited.jpg

Kamile FİDAN

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

     Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans bölümünü tamamladı ve Üsküdar
Üniversitesinde yüksek lisans programına devam etmektedir.


     Lisans eğitimi süresince çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel dil ve
konuşma kliniklerinde ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde dil ve konuşma terapisine
ihtiyaç duyan yetişkin ve çocuklarla deneyimler elde etmiştir.

 

     Mezuniyetinden sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ve hastanede dil ve konuşma
terapisti olarak çalışmıştır.

 

     UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama
Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir

 

     Uyguladığı testler:
Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD), Sesletim Sesbilgisi Testi (SST)
Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi (TODiL)
Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDiL)
Erken Okuryazarlık Testi (EROT)
İVO-ODS (Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Kursu
GOBDÖ 2- TV – Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği Kursu

 

     Katıldığı eğitimler:
Ergen ve Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Exposure (VeyselKızılboğa),

DIR 101 Floortime Başlangıç Düzeyi Kursu ,

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Kursu (ETEÇOM),

Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech K, DoktorVox Ses Terapisi Kursu