Duygu ÇATALTAŞ SIPÇIKOĞLU

UMAY PD KURUCU 

PEDAGOG / PSİKOLOJİK DANIŞMAN

    İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (1995). Mezun olduktan itibaren özel bir danışmanlık merkezinde özel eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İki yıl özel bir ilköğretim okulunun rehberlik servisinde okul rehberliği yaparken aynı dönemde özel eğitim çalışmalarına devam etmiştir. 2000-2017 yılları arasında özel bir aile danışma merkezinde özel eğitim çalışmaları ile birlikte sağlıklı çocuk gelişim takibi ve anne baba danışmanlığı yapmıştır. 2018 Ocak ayında kendi ofisi olan UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

     Otizm, gelişimsel problemler, Down sendromu, zihinsel gerilikler, okula hazırlık, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri konularında çalışmakta, çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal-davranışsal sorunlara yönelik terapi çalışmaları ve bu çocukların ailelerine danışmanlık, oyun terapisi, anne babalara ve eğitimcilere yönelik seminer ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bireysel çalışmalarının yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları ile anne baba danışmanlığı yapmıştır. Klinik çalışmalarının yanı sıra alanda çalışan meslektaşlara çocukluk çağı ruhsal-davranışsal problemlerinin tanı ve sağaltımına yönelik süpervizörlük yapmaktadır.

    1999 Marmara depremi sonrasında yürütülen büyük ölçekli bir sosyal proje olan "Çocukların ruhsal-davranışsal sorunlarını sınıf içinde tanıma ve uygun sınıf içi müdahale teknikleri" projesinde asistan eğitimci olarak görev yapmıştır. Bu projenin devamı olarak kurulan PREP (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları) Derneği'nin 2019 - 2021 dönemi başkanlık görevini sürdürmektedir.

    2010 yılında Nobel Akademik Yayıncılık’tan Tarık Solmuş editörlüğünde yayınlanmış olan “Romantik İlişkiler, Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri” kitabında “Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile İçi İlişkiler” bölümünü yazmıştır. 2011 Aralık ayı içerisinde Profil Yayınları’ndan çıkmış "Çocukluktan Ergenliğe Cinsel Eğitim" isimli bir söyleşi kitabı bulunmaktadır.

    Çocuk ve ergenler için zeka, gelişim, dikkat ve öğrenme becerilerini ölçen testler ile projektif testler uygulamaktadır.

      Çeşitli dergi ve gazetelerde çocuk ve ailelerin sorunlarına yönelik yazılar yazmakta ve televizyon programlarına katılmaktadır.

       “Çocuğum İçin” Projesi kapsamında kurulan Umay PD YouTube kanalında ebeveynlere yönelik eğitim videoları hazırlamakta, çocuklar için masallar ve belgesellerin danışmanlığını yapmaktadır.

Gözde BÜYÜK

     PSİKOLOJİK DANIŞMAN

      Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (Tam Burslu) mezunudur. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans Programı’ndan yan dal sertifikası alarak mezun olmuştur.

 

         Lisans eğitimi sırasında 2 farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde staj yaparak özellikle otizm spektrum bozukluğuna sahip ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarla deneyim elde etmiştir.

      3 farklı kolejin rehberlik ve psikolojik danışma biriminde gönüllü olarak çalışmış ve Kartal Kadın Danışma Merkezi’nde deneyim elde etme şansı bulmuştur. Şubat 2018’den bu yana UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

          Bilimsel araştırma yapmak ve alana katkı sağlamak adına çeşitli kongreler için makaleler hazırlamış ve bildiri sunumları gerçekleştirmiştir.

 

          Özel ilgi alanları Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi’dir.

 

          Objektif Çocuk Testleri  :

 

         Good Enough - Bir İnsan Çiz 

         Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

         Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 

         Frostig - 2  Görsel Algı Testi

         Porteus Labirent Testi

         Gesell Gelişim Figürleri Testi 

         Bender- Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

         Kent E-G-Y Testi

         Ankara Gelişim Tarama Envanteri- AGTE

         Frankfurter Dikkat Testi uygulayıcısıdır.

 

        Dr. Nevin DÖLEK önderliğinde verilen Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyuncak, Rüyalar, Hastalıklar ve Terapötik Kartların Kullanımı eğitimini almıştır.

        Çocukların gelişim özelliklerine uygun hikayeler yazmaktadır.

Tilbe ÇANKAYA

KLİNİK PSİKOLOG

     Maltepe Üniversitesi Psikoloji (%100 İngilizce) bölümünden mezundur. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır.

     Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde staj yapma olanağına sahip olup yatan hasta ve psikoz konusunda deneyim elde etmiştir. Lisans eğitimi sonrasında farklı kliniklerde gönüllü olarak çalışmış ve özel bir psikiyatri hastanesinde 2 yıl boyunca danışan görüp klinik süreci gözlemleme şansı elde etmiştir.

     Obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, anksiyete bozuklukları, trikotillomani, panik bozukluklar, kayıplar ve yas danışmanlığı, uyku problemleri, öfke problemleri, fobiler, bipolar bozukluk, borderline kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğu çalışma alanlarındandır.

 

     Özel ilgi alanları

     

     Şema Terapi, Masterson Psikoanalitik Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapidir.

 

     Katıldığı Eğitimler

     Masterson Yaklaşımı Eğitimi- Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Teorik  Eğitim 

Masterson Yaklaşımı Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Süpervizyon Eğitimi (devam etmekte)

     Masterson Yaklaşımı Nesne İlişkileri Eğitimi 

     ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyon Programı 

 

  Hacettepe Universitesi Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kültürlerarası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu

     

     Hacettepe Üniversitesi Christine Purdon- Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi 

  Hacettepe Üniversitesi Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kültürler Arası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları- Doç. Dr. Müjgan İnözü

     Irvin Yalom- Psychology Talks (Telekonferans) 

     Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu- Psychology Talks (Bilişsel Davranışçı Terapiler)

    Yas Danışmanlığı

    Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi (devam etmekte)

    Cinsel Terapi Eğitimi (devam etmekte)

     Uyguladığı Test ve Envanterler

    Wisc-4 Zeka Testi, Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri),

 

    AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri),

 

    Yale Brown Obsesif Kompulsif Bozukluk Değerlendirme Ölçeği.

Copyright 4Life Productions 2017