top of page
Ezgi Koç

Ezgi KOÇ

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

DENEYİMSEL OYUN TERAPİSTİ

PREP UYGULAYICISI

      İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’da Adli Tıp ve Adli Bilimler Yüksek Lisans eğitiminde teorik ve uygulamalı dersleri tamamlamış olup şu an uzmanlık tezinin çalışmalarına devam etmektedir.

 

      Lisans öğrenimi sırasında danışmanlık merkezi, okul, adliye, rehabilitasyon merkezi, rehberlik araştırma merkezi, anaokulu gibi birçok farklı kurumda staj yapmıştır. Lisansüstü dönemi öncesinde Murat Eğitim Kurumları’nın ortaokul kademesinde psikolojik danışman olarak çalışmıştır.

 

      Lisansüstü döneminde bir yüksek lisans tezinin ön test ve son test çalışmalarını yapmak üzere CAS testi uzmanı olarak tezin test ölçüm çalışmalarında bulunmuştur.

 

      Akademik çalışmalarının yanı sıra, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nda gönüllü olarak çalışmıştır. Gönüllü olarak çalıştığı güz dönemi boyunca ilkokul 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler ile her hafta bir araya gelerek; günlük yaşam becerileri, sorumluluk bilinci, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olma, etrafında gelişen olaylardan haberdar bilinci yüksek birey olabilme başlıkları üzerine grup oturumları gerçekleştirmiştir.

 

      Çocuk ve ergenler için zekâ, gelişim, dikkat ve öğrenme becerilerini ölçen testler ile projektif testler uygulamaktadır.

 

      Çocuk ve ergenler ile çalışırken kullandığı terapi ve test eğitimleri aşağıdaki gibidir:

 

·         2. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi (Nilüfer Devecigil ve Byron Norton),

·         Çocuk ve Ergen Şema Terapi (Dr. Christof Loose ve Dr. Alp Karaosmanoğlu)

·         Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr. Nevin Dölek)

·         Bilişsel Davranışçı Terapi (Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu)

·         CAS Testi (İstanbul Üniversitesi, Dr. Tamer Ergin),

·         Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi (Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu),

·         ATTENTIONER-DEHB Uygulayıcı Eğitimi (Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan),

·         PREP Uygulayıcı Eğitimi (Akademi Disleksi),

·         Denver II Gelişimsel Tarama Testi (Kim Psikoloji),

·         YBT-PASS Bilişsel Müdahale Programı (Dr. Tamer Ergin),

·         Moxo Dikkat Testi (Moxo Türkiye)

 

      Bir İnsan Çiz, Porteous Labirentleri, Peabody Resim Kelime, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Frostig Görsel Algı Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu testlerini uygulamaktadır.

 

      Emre Konuk tarafından verilen 1. Düzey EMDR eğitiminin teorik kısmını tamamlamış olup, şu anda süpervizyon dönemindedir.

 

      UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

bottom of page