top of page

​Eğitimcilere Yönelik Seminerler

 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişimini Takip Etme ve Gelişim Sorunlarını Fark Edebilme

 • Sınıf Yönetimi ve Öğretmen Tutumları

 • Çocuklarda Zarar Verici Davranışlar ve Uygun Müdahale Yöntemleri

 • Sınıf Ortamında Psikopatolojiyi Tanıma (Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Karşılaşılabilecek Akademik ve Psikolojik Sorunlar)

 • Çoklu İlgi Alanları ve Destekleyici Etkinlikler

 • Anaokulunda Gizlilik İlkesi ve Etik Kurallar

 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri ve Sorunlu Davranışı Anlama

 • Okul Ortamında Gözlemlenen Uyum ve Davranış Sorunları ve Müdahale Yöntemleri

 • Öğrenme Sorunları ve Dikkat Eksikliği Yaşayan Çocukların Desteklenmesi

 • Uyum Sorunları Gösteren (Hareketlilik, Yıkıcı Davranışlar, İçe Dönüklük ve Özgüven Sorunları) Çocuklara Yönelik Sınıf İçi Müdahaleler)

 • Okul Reddi ve Okul Fobisi Yaşayan Çocuklara Yaklaşım

 • Arkadaş İlişkileri, Akran Şiddeti ve Zorbalık

bottom of page