top of page
Duygu Çataltaş Sıpçıkoğlu

Duygu ÇATALTAŞ SIPÇIKOĞLU
UMAY PD KURUCU 
PEDAGOG / PSİKOLOJİK DANIŞMAN ÇİFT VE AİLE
 TERAPİSTİ

     İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (1995). Mezun olduktan itibaren özel bir danışmanlık merkezinde özel eğitimci olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İki yıl özel bir ilköğretim okulunun rehberlik servisinde okul rehberliği yaparken aynı dönemde özel eğitim çalışmalarına devam etmiştir. 2000-2017 yılları arasında özel bir aile danışma merkezinde özel eğitim çalışmaları ile birlikte sağlıklı çocuk gelişim takibi ve anne baba danışmanlığı yapmıştır. 2018 Ocak ayında kendi ofisi olan UMAY Pedagojik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Projeleri Uygulama Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

      Otizm, gelişimsel problemler, zihinsel gerilikler, okula hazırlık, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleri konularında başladığı çalışma yaşamına çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal-davranışsal sorunlara yönelik terapi çalışmaları ve bu çocukların ailelerine danışmanlık eklenmiştir. Anne babalara ve eğitimcilere yönelik seminer ve grup çalışmaları yapmaktadır. Bireysel çalışmalarının yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları ile anne baba danışmanlığı yapmıştır. Klinik çalışmalarının yanı sıra alanda çalışan meslektaşlara çocukluk çağı ruhsal-davranışsal problemlerinin tanı ve sağaltımına yönelik süpervizörlük yapmaktadır. 3 yıllık Çift ve Aile Terapisi eğitiminin ardından çiftlerle de çalışmaya başlamıştır. 

     1999 Marmara depremi sonrasında yürütülen büyük ölçekli bir sosyal proje olan "Çocukların ruhsal-davranışsal sorunlarını sınıf içinde tanıma ve uygun sınıf içi müdahale teknikleri" projesinde asistan eğitimci olarak görev yapmıştır. Bu projenin devamı olarak kurulan PREP (Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları) Derneği'nin 2019 - 2022 ve 2022 - 2025 dönemi başkanlık görevini sürdürmektedir.

     2010 yılında Nobel Akademik Yayıncılık’tan Tarık Solmuş editörlüğünde yayınlanmış olan “Romantik İlişkiler, Evlilik ve Ana-Baba-Çocuk İlişkileri” kitabında “Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile İçi İlişkiler” bölümünü yazmıştır. 2011 Aralık ayı içerisinde Profil Yayınları’ndan çıkmış "Çocukluktan Ergenliğe Cinsel Eğitim" isimli bir söyleşi kitabı bulunmaktadır.

     Çocuk ve ergenler için zeka, gelişim, dikkat ve öğrenme becerilerini ölçen testler ile projektif testler uygulamaktadır.

  • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Dr. Nevin Dölek),

  • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi (Dr. Serap Özer),

  • Psikolojik Danışmanlık ve Eğitimlerde Metafor, Oyuncak, Rüyalar, Hastalıklar ve Terapötik Kartların Kullanımı (Dr. Nevin Dölek),

  • Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık (ÇEPS) Programı uygulayıcı eğitimi (Dr. Atanur Akar)

  • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği uygulayıcı eğitimi (Dr. Özgül Polat)

  • ATTENTIONER-DEHB Uygulayıcı Eğitimi (Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan)

  • Biruni Üniversitesi'nden 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimi

  • Satir Dönüşümsel Sistemik Çift ve Aile Terapisi Eğitimi (Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü) aldığı eğitimler arasındadır. 

     Çeşitli dergi ve gazetelerde çocuk ve ailelerin sorunlarına yönelik yazılar yazmakta ve televizyon programlarına katılmaktadır.

    “Çocuğum İçin” Projesi kapsamında kurulan Umay PD YouTube kanalında ebeveynlere yönelik eğitim videoları hazırlamakta, çocuklar için masallar ve belgesellerin danışmanlığını yapmaktadır.

bottom of page