top of page

Dil ve Konuşma Terapisi

 • Akıcılık bozuklukları

 • Dil bozuklukları

 • Disleksi

 • Ses bozuklukları

 • Konuşma sesi bozuklukları

  • Artikülasyon bozukluğu​

  • Fonolojik bozukluk

  • Çocukluk çağı apraksisi

 • Dil bozuklukları

  • Gelişimsel dil bozuklukları​

  • Edinilmiş dil bozuklukları

  • İkincil dil bozuklukları

 • Ses bozuklukları

 • Motor konuşma bozuklukları

  • Apraksi​

  • Dizartri

 • Rezonans bozuklukları

  • Dudak damak yarıkları​

       

bottom of page