top of page

Aile Danışmanlığı

 

 

     Aile, kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip olan toplumun en küçük ve en önemli kurumudur. Aile içerisinde kimi zaman ailenin yalnızca belirli üyelerini kimi zaman da tamamını kapsayan sorunlar görülebilir. Bu sorunlar göz ardı edildiğinde o aile içerisinde yetişen bireyler topluma uyum sağlama konusunda da sorun yaşayabilmektedir. Aile danışmalığı, aile üyelerinin bir araya gelerek yaşadıkları sorunu çözmek adına bir uzmandan destek almasını ifade eder. Aile danışmanlığının temel amacı, ailenin seansa getirdiği sorunları çözmesine yardımcı olurken aynı zamanda aile üyelerinin iletişim kalitesini arttırmak, birbirlerini anlamalarına ve birbirlerine karşı daha empatik davranmalarına yönelik beceriler kazandırmaktır.

  • Aile içerisinde sürekli yaşanan huzursuzluklar

  • Anne/baba – çocuk arasındaki anlaşmazlıklar

  • Kayıp, iflas, hastalık, bağımlılık gibi zor süreçler

  • Çocukların gelişim dönemlerine bağlı olarak ev içerisinde yaşanan değişiklikler

  • Aile içerisindeki rol dağılımının bozulması

  • Aile üyelerinden birinde ya da birkaçında görülen panik atak, depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar

  • Aile üyelerinin birbirleriyle doğru şekilde iletişim kuramaması ve birbirini anlamaması

  • Aileye yeni bir üyenin katılması

  • Aile üyelerini birbirine yabancılaştıran her türlü olayda aile danışmanlığına başvurulabilir.

     Danışılan konuya göre, aile üyelerinin tamamı seansa alınabileceği gibi ikili-üçlü gruplar halinde de seanslar ilerletilebilir. Aile üyelerinden birinin danışmanlık hizmetini reddetmesi demek aile danışmanlığı sürecinin verimsiz geçeceği anlamına gelmez. Aile sisteminde bir üyenin dahi farkındalık seviyesinin artması tüm ailede değişiklik oluşmasına yardımcı olacaktır.

bottom of page