top of page

     

Çocuklar ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı

 

 

 

     Psikolojik sağlamlık, zor olarak tanımlanabilecek durumlarda olumlu sonuçlar elde edebilmek, zorluklara uyum sağlayabilmek ve gelişimi devam ettirebilmektir.Çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlığı ailelerine, içinde yaşadıkları topluma ve sosyal çevrelerine bağlıdır.Psikolojik sağlamlığın gelişimine yardımcı olan hem içsel hem de dışsal faktörler desteklenip geliştirilebilir.

     Psikolojik Sağlamlık Programı, çocuklar ve ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri sosyal becerileri ve ve zorluklar ile başa çıkabilme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bilimsel temelli bir programdır. 4 oturum anne-baba ve 10 oturum çocukla grup ya da bireysel olarak uygulanır.

     Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı 8-16 yaş arası her aileye ve çocuğa uygulanabilir. Boşanma süreci ve sonrasında çatışma yaşayan ebeveynler, çocukları ile ebeveyn-çocuk çatışması yaşayan aileler ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış çocuklar ve anne babaları için özellikle önerilmektedir.

 

     ÇEPS Programı Ne Kazandırır?

 

  • Psikolojik sağlamlık kavramını tanıma ve farkındalık kazanma

  • Empati kavramını tanıma ve empatik becerilerin desteklenmesi

  • Stres yönetimi becerilerini geliştirme

  • Bilişsel esneklik kavramını tanıma ve esnek düşünebilmeyi öğrenme

  • Negatif otomatik düşünce kavramını öğrenme ve bu düşüncelerle baş etme yeterliği kazanma

  • "İyimserlik ve kötümserlik" kavramlarını tanıma ve iyimser düşünebilme

  • Otonomi (başka bir kişi ya da durumdan bağımsız karar verme, kendini yönetebilme) kavramını tanıma ve öğrenme

  • Mizah

bottom of page