Üniversiteye Uyum Süreci ve Yetişkinlik

Üniversite öğrencisi olmak bir meslek öğrenmek ve yüksek öğrenim görmek olsa da aynı zamanda insanların yetişkin olması için verdiği bir sınavdır. Üniversite ergenlerin genç yetişkinliğe adım attığı, ergenlikte ufak ufak oluşan kimliğin inşa edildiği ve kalıcı olacağı dönemdir. Bu süreçte kişiler akademik sorumluluklar ile uğraşırken aynı zamanda önemli gelişimsel görevleri ile uğraşmak zorundadırlar. Genç yetişkinler için bu süreç uyum çabası göstermek zorunda kaldıkları bir sınavdır.

Uyum insanların çevrelerindeki ihtiyaçları karşılamalarına izin veren davranış olarak tanımlanmaktadır.

Bir çok genç yetişkin için üniversite yaşamına geçiş ve uyum çok önemli gelişimsel bir süreçtir çünkü bu yaşlar hayatta değişimin ve keşfin ciddi derecede var olduğu yaşlardır. Üniversiteye geçiş kişilerin mevcut değerlerin, düşüncelerin ve hedeflerin tekrar değerlendirilip fırsatların keşfedildiği gelişimsel bir süreçtir. Kişiler artık ergen olmaktan çıkar ve yetişkin olurlar. Bu gelişimsel sürecin ağırlığının üstüne bir de akademik zorluklar ve yeni ortamların getirdiği sosyal zorluklar yüklenir.

Uzmanlar üniversitenin ilk yıllarında içinden geçilmesi gereken 7 adet değer olduğundan bahsetmişlerdir. Bunlar yeterliliği kazanmak, duyguları kontrol etmek, bağımsız olmak, kimlik oluşturmak, kişiler arası ilişkileri özgürleştirmek, amacı belirlemek ve bütünlük geliştirmektir.

- Yeterliliği kazanmak kişiler arası ilişkilerde, entelektüellikte, fiziksel ve sosyal alanlarda yeterli olmak anlamını taşır.

- Duygu kontrolünde kişi duygularının farkında olmayı ve bu duyguları kontrol edebilmeyi öğrenmelidir.

- Bağımsız olmak ise duygusal ve fiziksel olarak bağımsız olmak fakat bazı alanlarda bağımlılıkları kabul etmektir. Üniversite sürecinde kişi zorluklar ile baş etmeyi öğrenmelidir fakat ihtiyaç duyduğunda aile ve arkadaşlarına dönebilmeyi de kabul etmelidir.

- Kişiler arası ilişkiler özgürleşmelidir. Diğerlerinin kimliğine, düşüncelerine, değerlerine saygı duymayı ve hoş görmeyi öğrenmek gerekmektedir.

- Amaç belirlemek kişinin planlarını, önceliklerini ve kim olacağını belirleme aşamasıdır.

- Bütünlük oluşturma ise kişinin inançlarını belirlediği ve inançların kişinin davranışlarına rehberlik ettiği anlamına gelir.

- Kimlik oluşturmakta başarılı olmak için bütün değerlerde başarılı olunmalıdır.

Bütün bu değerler kişinin psikososyal gelişimini tamamlaması için önemli araçlardır ve üniversiteye uyum sürecinin iyi geçmesini sağlar.

Erişkinliğe geçiş zorlukları dışında üniversiteye geçecek kişilerin yaşam değişimlerine de uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu süreçte kişi hem eski ilişkilerini korumaya hem de yenilerini kurmaya çalışır. Aynı zamanda yeni ortamlara ve davranışlara adapte olmak durumundadır. Bunlar öğrencilerde yüksek strese sebep olmaktadır.

Öğrenciler gelişim süreçlerine, yeni ortamlarına, kişilik oluşturmaya ve akademik başarılarına uyum sağlamak zorundadırlar. Bütün bunlarla başa çıkabilmek için hem içsel hem de dışsal kaynaklarda destek şarttır. Aile ve arkadaş desteği öğrenciler için önemli bir kaynaktır.

Üniversiteye geçiş döneminde duygusal problemlerin çıkması çok doğaldır çünkü öğrencilere bütün bunlar çok fazla gelebilir. Bu durumda uyumsuzluk ve depresyon yaşamak kaçınılmaz olur.

Uyum süreci başarılı şekilde geçmezse öğrencilerde okul bırakma isteği oluşabilir. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin %20si üniversiteye geçişte depresyon yaşamaktadırlar. Bu yüzden üniversiteye geçiş sürecinde aile desteği dışında psikoterapi yardımı almak gerekmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Tilbe Çankaya

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Etiketlere Göre Ara

Copyright 4Life Productions 2017