top of page

Fobik Miyim Yoksa Korkuyor Muyum?


Toplumda korku ve kaygı çoğunlukla birbirine karıştırılan iki kavram. Korku genellikle bireyin tehlike hissettiren duruma karşı verdiği ruhsal bir tepki. Korku hissettiğinizde karşınızdaki tehlikenin ne olduğunu bilirsiniz fakat kaygı durumunda karşınızda olan tehlike belirsizdir. Korku genellikle bir objeye ve olumsuz bir deneyime dayanır. Örneğin; bir kişi uçak ile ilgili olumsuz bir deneyime şahit olduysa uçaktan korkuyor olabilir. Kişi korktuğu objeyle karşılaştığında stres altında ve rahatsız hisseder. Tüm bunların dışında fobi ise korkunun bir çeşitidir. Fobi de önemli olan korkunun kaynağıdır. Korku genellikle korkulan objeyle karşılaşıldığında ortaya çıkar fakat fobi daha çok günlük hayatınızı etkiler ve aynı zamanda fobi korkulan durumdan kaçınmayı da içerir. Yukarıdaki uçak örneğinde olduğu gibi kişi eğer uçağa binmekten kaçınıyorsa, günlük hayatını engelliyorsa ve uçak/uçağa binme durumu kişide bir kaygı durumu yaratıyorsa buna fobi diyebiliriz.


Fobi belirtileri genellikle kaygı ile benzer özellikler gösterebilir;

* Çarpıntı, yüz kızarması, yüzde kaşınma ve yanma hissi,

* Titreme,

* Soğuk terleme,

* Bulanık görme,

* Nefes darlığı,

* Ağız kuruluğu,

* Yutkunma güçlüğü,

* Mide bulantısı vb. belirtiler gösterebilir.


Kişiler genellikle fobiler için tedaviye gelmezler fakat fobiler için de tedavi yöntemleri vardır. Tedavi de genellikle kişi korkusuyla yüzleştirilir. Daha çok korkunun üzerine gidilmesi ve kişinin kaygı yaratan durumu nasıl yaşadığını ve kaygı durumuyla nasıl başa çıktığını görmesi sağlanır ve kaynakları güçlendirilir.


Merve Ersoy

Klinik Psikolog


bottom of page