top of page

Boşanma ve Çocuk

Boşanmanın çocuk üzerindeki etkileriyle ilgili pek çok yazı yazılmış olmakla birlikte

aslında boşanmanın kendisinden çok bu süreçte yaşananların çocuk üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Eşlerin birbirinden sağlıklı bir şekilde ayrılamaması, boşanma sürecinde ve sonrasında çatışmaların devam etmesi ve bu çatışmaların çocukların yanında yaşanması, çocukların bir ebeveynin yanında taraf konumuna getirilmeye çalışılması bu süreçte çocuğun iç dünyasında kaotik bir durum oluşmasına, yaşadığı şeyleri anlamlandıramamasına ve belki de yaşananlar için kendisini suçlamasına yol açabilmektedir. Boşanmanın nasıl yaşandığı ve çocuğa ne şekilde yansıtıldığı çok önemli bir konudur. Boşanmadan sonra çocuğun ruhsal gelişimi öncelikle ihtiyaçlarının ne şekilde karşılandığı, ona bakım veren ebeveynleri ile ilişkilerinin ve rutin yaşantısının nasıl devam ettiği ile dengeli gidebilmektedir.


Her şeyden önce çocuğun boşanmadan önceki ev ve okul yaşantısı gibi günlük rutin

alışkanlıklarının olabildiğince benzer şekilde devam etmesinin sağlanması çocuğu ilk etapta çok rahatlatacak ve ona güven sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, bazen kardeşlerin birinin annede birinin ise babada kaldığı olaylar yaşanmakta olup bir ebeveyninden ayrılan çocuğun bir de kardeşinden ayrılmamasına ve her koşulda kardeşlerin bir arada kalmalarına özen gösterilmesi gerekir. Çocuğun hâlihazırda bir ebeveyninden ayrılması ve belki de ev ve okulla ilgili değişiklik yapmak zorunda kalması söz konusuyken ebeveynlerin çocukla ilgili her konuda işbirliği içinde olmasının onun hayatını ve baş etme mekanizmalarını kolaylaştıracağı göz önünde bulundurulmalıdır. Anne babanın boşanma süreciyle sağlıklı şekilde başa çıkabilmesi aynı şekilde çocuğun da bu durumla başa çıkmasını sağlamaktadır.


Ebeveynlerin bu konuda çocukla ortak şekilde konuşmaları, boşanmalarının kendi

aralarındaki bir durum olduğu, çocukla hiçbir ilgisinin olmadığı, yaşantısının ve anne

babasıyla ilişkilerinin eskisi gibi devam edeceği, sadece ev hayatında bazı değişiklikler

yapmaları gerektiği konusunda açıklama yapmaları da çocuğun iç dünyasındaki karışıklığa iyi gelmektedir. Ancak bu açıklamanın çocuğun yaş ve gelişim dönemine göre onun anlama, algılama ve hazır olma kapasitesine göre yapılmasının önemli olması nedeniyle gerekirse bu süreçte profesyonel bir uzmandan yardım almanın ebeveynlerin kendi hayatlarını da kolaylaştıracağı unutulmamalıdır.


Boşanma sürecinde çocukların zihinlerinde aydınlatılması gereken pek çok soru

olabilmektedir. Örneğin; ‘Neden boşanıyorsunuz? Benim yüzümden mi boşanıyorsunuz?

Tekrar bir arada yaşayacak mıyız? Annemi/babamı ne zamanlar göreceğim? Okulumu

değiştirecek miyim? Arkadaşlarımı görebilecek miyim?’ gibi pek çok soru çocukların

kaygılanmasına yol açabilir. Sizin de benzer bir yaşantınız söz konusu ise ve ne yapacağınıza karar veremiyorsanız bu konuda yardım alarak hem kendinizin hem de çocuğunuzun iç dünyasındaki karışıklığı giderebilir ve çocuğunuzun sorularını yaşına uygun şekilde açıklayarak ona sağlıklı rehberlik edebilirsiniz.


Gonca Bilgiç

Uzman Psikolog

Comments


bottom of page