top of page

  • Okula uyum nedir?

Okula yeni başlayan okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin kendilerinden beklenen okul kurallarını anlamaları ve buna uygun davranmalarıdır. Bu kurallar arasında sıraya girme, parmak kaldırıp söz alarak konuşma, oyuncak ya da materyal paylaşma, zarar verici davranışlarda bulunmama sıralanabilir.

  • Okula uyum sürecinde yaşanan sıkıntılar nelerdir?

Anaokuluna yeni başlayan çocuklar evden ve aileden ayrılmakta zorlanabilirler. Özellikle anne çocuk ilişkisinin bağımlı olduğu, kuralların net ve belirgin olmadığı, her istediğinin yapıldığı bir ortamda büyüyen çocuklar kuralların net ve belirgin olduğu, istediği her şeyin yapılamadığı bir ortam olan okul ortamına uyum sağlamakta zorlanırlar.

Birinci sınıfa başlayan çocuklarda ise okula başlama yaşı ve duygusal olgunluk uyum sürecinde etkilidir. 6 yaşından önce ilkokula başlayan çocuklar duygusal olarak bu olgunluğa ulaşmış olmadıklarından ders boyunca yerinde oturmakta, dersi takip etmekte zorlanmaktadırlar.

  • Çocukların duygusal olarak okula hazır olmaları için neler yapılmalıdır?

Çocukların yaşının duygusal olgunluğunu gösterebilmeleri için sorumluluk alma becerilerinin geliştirilmesi gerekir. Giyinme, soyunma, kişisel temizlik gibi özbakım becerilerini yapabilme, odasını ve oyuncaklarını toplama, ev işlerinde anne babaya yardım etme gibi becerileri gelişmiş olan çocuklar okul için gerekli olan sorumlulukları daha kolay alırlar.

  • Okula uyum sürecinin kolay atlatılması için aileler neler yapmalıdır?

Çocukların okul kurallarını anlamaları, uyum gösterebilmeleri için öncelikle ev içerisinde kuralların net ve belirgin olması gerekir. Evde kurala uymayı öğrenen çocuk okul ortamında daha uyumlu davranır. Anne babaların kararlı ve tutarlı bir tutum sergilemeleri her konuda olduğu gibi okula uyum konusunda da önemlidir.

Okula uyum süreci içerisinde ebeveynlerin okul ve öğretmen ile işbirliğinde halinde olmaları da çocuğun uyumunu kolaylaştıracaktır.

  • Uzman yardımına ne zaman başvurulmalıdır?

Okula başlamanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen halen anneden ayrılmakta zorlanma, ağlama, okula gitmek istememe, karın ağrısı, mide bulantısı gibi somatik belirtiler gösteriyorsa mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır.

Duygu Çataltaş Sıpçıkoğlu

Pedagog / Psikolojik Danışman

bottom of page