top of page

Öğrenme Bozukluğu

 • Özgül öğrenme bozukluğu nedir?

Okuma, yazma ve matematik okulda öğrenilen temel becerilerdir. Bazı çocuklar, bu üç beceriden bir ya da birkaçında zorluk yaşarlar. Bu zorluk okul başarısında, öz güven gelişiminde ve zaman zaman da sosyal ilişkilerde sorunlar yaşanmasına neden olur. Okuma, yazma ve matematik becerilerin en az birinde yaşanan yetersizlik “Özgül Öğrenme Bozukluğu” olarak adlandırılır.

 • Tanı nasıl konur?

Okuma, yazma ve matematik alanlarında yaşanılan her zorluk öğrenme bozukluğu değildir. Bu tanının konabilmesi için belli kriterler vardır.

- Normal veya normalin üzerinde zeka

- Başka bir psikolojik ya da psikiyatrik bozukluğun olmaması

- Beyin hasarının olmaması

- Görme, işitme gibi duyularda kayıp olmaması

- Dinleme, konuşma, okuma, akıl yürütme becerilerinde güçlük yaşanması

- Standart eğitime rağmen yaşının ve zekasının altında bir okul başarısı gösterme durumunda öğrenme bozukluğundan şüphelenilir. Tanıyı kesinleştirme amacıyla zihinsel ve akademik becerileri değerlendirecek testler uygulanır.

 • Özgül öğrenme bozukluğu tanısı alan çocuklara nasıl yardım edilir?

Öğrenme bozukluğu hayat boyu süren bir düşünme farklılığıdır. Herkesin öğrendiği metotlarla öğrenemezler. Yapılan testler sonucunda zorluk yaşanılan alanlar belirlenir ve bu alanların geliştirilmesine yönelik özel bir eğitim planlaması yapılır. Birebir ve düzenli yapılan özel eğitim çalışması ile hedeflenen alanlarda ilerlemeler kaydedilir.

Öğrenme bozukluklarına çoğunlukla öfke, kaygı, özgüven eksikliği, motivasyon düşüklüğü gibi duygusal sorunlar eşlik eder. Özel eğitim çalışmasının yanı sıra öğrenme bozukluğu yaşayan çocuklar duygusal alanlarda da desteklenmelidir.

Bu sorunu yaşayan çocukların aileleri ve öğretmenleri de konu hakkında bilgilendirilmeli ve çalışmalarda işbirliği sağlanabilmelidir.

En önemli noktalardan biri de çocuğun güçlü olduğu alanların ortaya çıkarılması ve bu alanların desteklenmesidir.

 • Öğrenme bozukluğu olan çocukları yetişkin yaşamında neler bekler?

Öğrenme bozukluğu erken dönemde fark edilip gerekli tedavi planı uygulandığı takdirde yetişkinlik döneminde öğrencilik yıllarındaki kadar sıkıntı yaratmaz. Öğrencilik yıllarında bireyin güçlü olduğu alanların ortaya çıkarılıp desteklenmesi yetişkinlik döneminde daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

 • Uzman yardımına ne zaman gerek duyulur?

 • Yaşının ve sınıfının gerektirdiği akademik başarıyı göstermekte zorlanıyorsa

 • Geç okuma, kelimeleri ters okuma, cümlenin sonunu farklı okuma gibi okumaya dair hatalar yapıyorsa

 • Harflerin yönlerini karıştırma, ters yazma, eksik yazma, satır atlama gibi yazma sorunları yaşıyorsa,

 • Rakamları öğrenmekte, basit toplama, çıkarma işlemleri yapmakta zorlanıyorsa,

 • Okuduğunu, dinlediğini anlamakta, akılda tutmakta, yorumlamakta zorlanıyorsa,

 • Sık sık eşyalarını unutuyor, kaybediyorsa mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir.

Duygu Çataltaş Sıpçıkoğlu

Pedagog / Psikolojik Danışman

bottom of page