top of page

Çocuk ve Hayvan Sevgisi

Aynı dünyayı paylaştığımız, ortak bir yaşam sürdüğümüz hayvanların çocukların yaşamında ve gelişimlerinde çok önemli yeri vardır.

Küçük çocuklar insan ya da hayvan ayırt etmeksizin kendilerinden küçük canlılara ilgi ve şefkat gösterirler. Küçük yaşlardan itibaren kendinden başka bir canlının da dünyada yeri olduğunu fark etmek, ona sevgi ve ilgi göstermek, beslemek, oyun oynamak gibi davranışlar çocukların olumlu davranış geliştirmelerinden, sorumluluk duygusuna, empatiden sosyalleşmeye kadar bir dizi yarar sağlamaktadır.

Evcil hayvan beslemek yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sakinleştirici etki yaratmaktadır. Hareketlilik ve dürtüsellik sorunu yaşayan çocukların bekleme ve sabretme becerilerinin gelişmesinde etkili olur.

Evde bir hayvanla büyüyen çocuk diğer canlıları da sever ve onlara karşı saygılı olur. Kendinden başka canlıların da istek ve gereksinimleri olabileceğini anlar. Karşısındakinin istek ve beklentilerine nasıl karşılık vermesi gerektiğini öğrenir.

Evcil hayvanlar evde yalnız büyüyen çocuklar için kardeş yerine geçmekte ve iyi bir oyun arkadaşı olmaktadır. Özellikle köpekler çocuklarla oyun oynamaktan keyif alır ve çocuğun da bu keyfi yaşamasını sağlar. Sosyalleşmekte sorun yaşayan, içe kapanık çocuklar için evde bir hayvanla büyümek çocuğun sosyalleşme becerisinin gelişimi açısından da önemlidir. Ayrıca evde yalnız olan çocuklar evcil hayvanlarıyla konuşup dertleşebilir, öfke, sevinç, üzüntü, korku gibi duygularını paylaşabilirler.

Evde hayvan beslemek çocuğun sorumluluk duygusunun gelişimi açısından da önemli rol oynamaktadır. Çocuklara yaşlarına uygun olarak evcil hayvanın bakımı ve beslenmesi ile ilgili görevler verilebilir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar evcil hayvanın suyunu ve yemeğini verme görevini büyük bir hevesle yerine getirirler. İlkokul çağındaki çocuklara beslemenin yanı sıra tüy tarama görevi de verilebilir. Daha büyük çocuklar ise tüm bunların yanında temizleme, gezdirme gibi görevleri de yapabilirler. Bu sorumlulukları yerine getiren çocuklarda güven duygusu ve değerli olma hissi gelişir.

Evde beslediğimiz hayvanlar sayesinde çocuklar doğum, ölüm, hastalık, kayıp, iyileşme gibi ileride karşılaşabilecekleri yaşam olaylarıyla daha kolay baş etmeyi öğrenirler.

Evcil hayvanın alınıp satılabilen, istenmediğinde terkedilebilen bir nesne olarak görülmemesi ve çocuğa da bu bilincin aşılanması gerekir. Aksi takdirde çocuklar evdeki hayvanı evin bir parçası olarak kabullenmekte zorlanabilirler.

Çocuklar sıklıkla eve bir hayvan alınması konusunda ısrarcı davranırlar. Sırf çocuk istiyor diye ya da hediye amaçlı evcil hayvan almak çocuklarda hayvanların da canlı olduğu, istek ve gereksinimleri olacağı, ilgi ve sevgi görmek istediği, kendine özgü davranışları olacağı bilincinin oluşmasını olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle sadece çocuğun ısrarı sonucu eve hayvan almak doğru olmayacaktır. Eve hayvan almadan önce tüm aile bireylerinin istekli olması, hangi hayvanın uygun olacağına karar verilmesi, alınacak hayvanın bakım ve beslenmesi ile ilgili araştırma yapılması gerekir.

Bazen sağlık sorunları ya da ebeveynlerden birinin onayının olmaması nedeniyle eve hayvan almak mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda çocukta hayvan sevgisinin oluşması için sokakta yaşayan hayvanlar beslenebilir. “Isırır, tırmalar” gibi sözlerle korkutmak yerine “tanımadığımız hayvanlara elimizi sürmeyelim” şeklinde uyarıda bulunmak çocuk için yol gösterici olacaktır.

Duygu Çataltaş Sıpçıkoğlu

Pedagog / Psikolojik Danışman

(Nisan 2106)

bottom of page