top of page

* Özel eğitim nedir?

Özel eğitim; bedensel, zihinsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimlerinde farklılık bulunan, normal eğitimle kapasitesi ölçüsünde gelişim gösteremeyen, normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan, özel eğitim hizmetlerine, psikolojik ve akademik desteğe gereksinimi olan çocuklara yönelik yapılan çalışmalardır.

* Özel eğitim çalışması kimlere yönelik yapılır?

Özel eğitim çalışmaları; bedensel, zihinsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimlerinde farklılık bulunan, normal eğitimle kapasitesi ölçüsünde gelişim gösteremeyen, normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan, özel eğitim hizmetlerine, psikolojik ve akademik desteğe gereksinimi olan çocuklara yöneliktir.

Özel eğitim desteğine gereksinimi olan çocuklar şu başlıklar altında sınıflandırılabilir:

1- İletişim bozukluğu olanlar:

 • Otizm

 • Asperger sendromu

2- Zihinsel yönden farklılığı olanlar

 • Zeka geriliği

 • Üstün zeka

3- Uyum ve davranış bozukluğu olanlar:

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

 • Karşıt gelme ve yıkıcı davranış bozukluğu

 • Tikler

4- Öğrenme açısından farklılığı olanlar:

 • Okuma güçlüğü

 • Yazma güçlüğü

 • Matematik öğrenme güçlüğü

5- Bedensel yönden farklılığı olanlar:

 • Görme sorunu olanlar

 • İşitme sorunu olanlar

 • Konuşma sorunu olanlar

 • Ortopedik sorunu olanlar

* Özel eğitimin hedefi nedir?

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi bedensel, zihinsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimlerinde faklılık bulunan çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, özel eğitim çalışmalarıyla çocuğun iletişim kurma becerisini kazanması, özbakımını yapabilmesi (giyinme, beslenme, temizlik), ev yaşamında gerekli becerileri kazanması (ev eşyalarının kullanımı, yemek hazırlama), sosyal ilişki kurabilmesi, akademik becerilerinin desteklenmesi, boş zaman ve iş gibi uyumsal beceri alanlarının geliştirilmesi hedeflenir.

* Özel eğitimde anne babaların rolü:

Özel eğitim çalışmaları kurumlarda ve bu konuda eğitim almış uzman kişiler tarafında yapılır. Ancak eğitimin bununla sınırlı kalmaması, uzman tarafından uygulanan programın evde anne babalar tarafından da desteklenmesi hedeflenen becerilere ulaşılmasında önemli rol oynamaktadır.

Araştırma sonuçları anne-babaların eğitildiklerinde eğitime doğrudan katıldıklarını ve çocuklarına yardımcı olabildiklerini göstermektedir.

Duygu Çataltaş Sıpçıkoğlu

Pedagog / Psikolojik Danışman

(Şubat 2017)

bottom of page