Copyright Umay Danışmanlık 2017

* Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişimini Takip Etme ve Gelişim Sorunlarını Fark Edebilme

 

* Sınıf Yönetimi ve Öğretmen Tutumları

 

* Çocuklarda Zarar Verici Davranışlar ve Uygun Müdahale Yöntemleri

 

*Sınıf Ortamında Psikopatolojiyi Tanıma (Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Karşılaşılabilecek Akademik ve Psikolojik Sorunlar)

 

* Çoklu İlgi Alanları ve Destekleyici Etkinlikler

 

* Anaokulunda Gizlilik İlkesi ve Etik Kurallar

 

* Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri ve Sorunlu Davranışı Anlama

 

* Okul Ortamında Gözlemlenen Uyum ve Davranış Sorunları ve Müdahale Yöntemleri

 

* Öğrenme Sorunları ve Dikkat Eksikliği Yaşayan Çocukların Desteklenmesi

 

* Uyum Sorunları Gösteren (Hareketlilik, Yıkıcı Davranışlar, İçe Dönüklük ve Özgüven Sorunları) Çocuklara Yönelik Sınıf İçi Müdahaleler)

 

* Okul Reddi ve Okul Fobisi Yaşayan Çocuklara Yaklaşım

 

* Arkadaş İlişkileri, Akran Şiddeti ve Zorbalık