Diyanet İşlerine bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kursları ve son yıllarda sayıları artan, kimi yasal kimi de yasal olmayan sıbyan okulları bu yaş döneminde din eğitiminin çocuk ruh sağlığını nasıl etkileyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

...

          Aynı cinsiyetten olan birçok kardeş birbirlerinin en iyi arkadaşı olurken farklı cinsiyetten kardeşlerin birbirleriyle sık sık kavga etmeleri yaygındır. Bu kardeşlerin zaman zaman birbirlerini çok seven zaman zaman da birbirlerinden nefret etmeye kadar varan...

            Engelli çocuk, oyun oynamakta, öğrenmekte zorlanan, yaşıtlarının yapabildiklerinin bir kısmını ya da tamamını yapamayan, fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal becerilerini çeşitli sebepler nedeniyle tam olarak kullanamayan çocuktur. Engel durumu fiziksel sakatl...

          Aynı dünyayı paylaştığımız, ortak bir yaşam sürdüğümüz hayvanların çocukların yaşamında ve gelişimlerinde çok önemli yeri vardır.

          Küçük çocuklar insan ya da hayvan ayırt etmeksizin kendilerinden küçük canlılara ilgi ve şefkat göst...

            Birçok temel alışkanlık gibi sofra adabı da çocuklukta öğrenilir. Görgü kuralları çocuğun yaşına ve anlama becerisine göre farklı yaşlarda öğretilir. Sofra adabının öğretilmesi için çocuğun masa başında belli bir süre oturabilme becerisinin gelişmiş olması,...

*Uyum ve Davranış Bozukluğu Nedir?

          Bireyin içinde bulunduğu çevre ile dengeli ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilme becerisine uyum denir. 

          Çocuklar büyüme süreçleri boyunca çeşitli beceriler kaza...

          Her annenin en büyük korkularından biri de çocuğunun kaybolmasıdır. Alışveriş merkezleri ya da çarşı pazar gibi kalabalık alanlar çocukların kaybolma riskiyle en fazla karşı karşıya kaldıkları yerlerdir. Kaybolmasın diye çocuğun elinden sıkı sıkıya tutmak ve...

Çocuklar neden utanır?

          Utanma duygusunun kökeninde tehlike karşısında saklanma davranışı vardır. Utangaçlık 6 ay ile 1 yaş arasında bebeğin yabancı birini gördüğünde yüzünü annesinin göğsüne gömüp saklanması ile başlar. Çoğu bebek bir süre sonra kendisini güve...

İkiz annelerinin yaşadığı zorluklar nelerdir?

          Hamilelik haberi özellikle istenen ve beklenen bir durum olduğunda tüm aile bireyleri tarafından sevinçle karşılanır. Gerek doğal yolla gerekse tedavi sonucunda oluşan çoğul gebelik haberi ise sevincin yanı sıra ka...

Zeka Nedir?

            Zeka öğrenme, öğrenilenleri genelleyebilme, yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme, çözüm yolları bulabilme becerisi olarak tanımlanabilir.

Zeka Gelişiminde Neler Etkilidir?

            Zeka doğu...