Birçok aile akran zorbalığının genellikle ortaokul ve lise yıllarında gerçekleştiğini düşünse de son yıllarda ilkokul, hatta okul öncesi yaştaki çocuklarda da zorbaca davranışların görülme sıklığı artmış durumda.

Şiddet nedir?

        Şiddet, kişi y...

  • Okula uyum nedir?

      Okula yeni başlayan okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin kendilerinden beklenen okul kurallarını anlamaları ve buna uygun davranmalarıdır. Bu kurallar arasında sıraya girme, parmak kaldırıp söz alarak konuşma, oyuncak ya da mater...

1- Dikkat eksiliği, hiperaktivite bozukluğu nedir?

       Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dikkatini belli bir konu üzerinde odaklayamama, düşünmeden hareket etme ve yerinde duramama, kıpır kıpır olma hali olarak tanımlanan ve yaşam boyu süren bir durumdur....

  • Özgül öğrenme bozukluğu nedir?

       Okuma, yazma ve matematik okulda öğrenilen temel becerilerdir. Bazı çocuklar, bu üç beceriden bir ya da birkaçında zorluk yaşarlar. Bu zorluk okul başarısında, öz güven gelişiminde ve zaman zaman da sosyal ilişkilerde sorunla...

      Okulların açılmasıyla birlikte ödev yapma ve ders çalışma konularında sıkıntılar yaşanabiliyor. Çocuklar uzun yaz tatilinden sonra hem erken kalkıp okula gitmek, hem de bilgisayardan, oyunlardan uzak kalmakta zorlanırlarken okulda geçen uzun sürenin ardından eve...

  • Cinsel eğitim nedir?

       Cinsel eğitim, çocuk ve ergenlere kadın ya da erkek olma, kadın ya da erkek olmakla ilgili algılar, cinsiyete ilişkin roller, kendi ve karşı cinsin özellikleri hakkında bilgi sahibi olma amacıyla verilen eğitimdir.

...

Çocuğa yönelik cinsel istismar nedir?

       18 yaşından küçüklere yönelik her türlü cinsel hareketi kapsayan eylemlere çocuğa yönelik cinsel istismar denir. Cinsel istismar, fiziksel, duygusal, sosyal ve hukuki boyutu olan, mağdurlar üzerinde kısa ve uzun süreli yıkıcı...

BUGÜNÜN BAYRAMLARI

       Modern yaşam insanları artık daha küçük alanlarda yaşamaya ve izole olmaya doğru itiyor. Aileler çekirdek aile olarak kalmayı tercih ediyor. Özellikle büyükşehirlerdeki koşuşturmalı ve yoğun iş yaşamı insanların aile büyükleri ve akrabalarıyla...

          Cinsel eğitim doğumdan ergenlik dönemine kadar olan bir dönemi kapsar. Cinsel eğitime başlama yaşı ne çok erken, ne de çok geç olmalıdır.

          Çocuğun cinsel konulara merakı diğer merakları gibi yerinde ve sağlıklıdır. Dünyayı tanıma i...

          Diyanet İşlerine bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kursları ve son yıllarda sayıları artan, kimi yasal kimi de yasal olmayan sıbyan okulları bu yaş döneminde din eğitiminin çocuk ruh sağlığını nasıl etkileyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

...