Merkezimizde uzman ekibimiz tarafından gelişim testleri, dikkat, algı ve zeka testleri, projektif testler ile çeşitli ölçekler uygulanmaktadır.

Gelişim Testleri

            Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

            Denver II Gelişim Testi

            Peabody Resim Kelime Testi

            Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

            Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHO)

            Portage Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

 

Dikkat, Algı ve Zeka Testleri

            Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R ve WISC IV)

            Stanford-Binet Zeka Testi

            MOXO Dikkat Testi

            Burdon Dikkat Testi

            Gessel Gelişim Figürleri Testi

            Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

            TIMI Çoklu İlgi Alanı Testi

            TILLS Yeni Nesil Öğrenme Güçlüğü Testi

            K-BIT (Kaufman Brief Intelligence Test)

            Koppitz İnsan Çizimi Testi

            CAS

            Frostig Görsel Algı Testi

 

Projektif Testler

           Goodenough Harris Adam Çizme Testi

           Aile Çiz Testi

           Çocuklar için Algı Testi (CAT)

           Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

           Beier Cümle Tamamlama Testi (Çocuk ve Ergen Formları)

 

Ölçekler

           Sınav Kaygısı Ölçeği

           Aile Değerlendirme Ölçeği

           Benlik Saygısı Ölçeği

           Öğrenme Stilleri Testi

Copyright Umay Danışmanlık 2017